... no jasně ... mraky lidiček tohle město zná ....

... ale přesto několik slovíček a obrázků o něm ...

 

Nejstarší dochovaná listina,
která potvrzuje existenci města Příbram, je z 20. 6. 1216.

V roce 1216 pražský biskup Ondřej koupil od kláštera v Teplé "statek řečený Příbram" a začal zde budovat jedno ze svých panství, okolo biskupského sídla. Městečko s "tržním právem", kostelem sv. Jakuba, jako centrum statku a s několika vesničkami okolo. V roce 1278 padl český král Přemysl Otakar II. a v zemi propukly mnohaleté nepokoje. V roce 1289 byla Příbram vypleněna a obyvatele zčásti pobiti nebo odvlečeni. Po skončení nepokojů, někdy v letech 1290 nebo 1291, byli do zpustošené Příbramě povoláni noví osadníci. První, doložitelný představitel příbramské samosprávy byl lokátor Přemysl. Následovalo dlouhé období míru a prosperity.

                         

První pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic (1343-1364) nechal v Příbrami postavit nový hrádek z kamene a na předměstí zřídil špitál s druhým kostelem sv. Jana. "Statek řečený Příbram" se rozrůstal o nové a nové vsi, městečko v podhradí nabývalo na významu a život v něm byl stále rušnější. Již ve 14. století byla v Příbrami zřízena škola. Roku 1406 arcibiskup zvláštní listinou slavnostně potvrdil právní jistoty měšťanů. V té době se již v okolí těžila stříbrná ruda.

Husitské hnutí se v české Příbrami setkalo s živou odezvou. Náboženskou revolucí se uprázdnil arcibiskupský stolec a město zůstalo bez pána. Na straně husitů se také Příbramští zúčastnili i válečných srážek. V letech 1421-1422 těžce dopláceli na opakované útoky katolického pána Hanuše z Kolovrat, který se na čas zmocnil i opevněného příbramského hradu.

Roku 1579 byla Příbram povýšena na královské horní město

Hluboký přelom přinesla třicetiletá válka 1618-1648. Město, několikrát vydrancované armádami obou soupeřících stran, vyšlo z ní těžce postiženo. Trvalo celé půlstoletí, než se Příbram plně zotavila z válečné zkázy. Napomohla tomu i úspěšná těžba železa, z níž na přelomu 17. a 18. století plynul městu značnější zdroj příjmů.

V té době již zdejší mariánská kaple "Svatá Hora" proslula v širokém okolí jako nejslavnější poutní místo v Čechách, hojně navštěvované zástupy lidu, ale i šlechtou a panovníky.

                                             

Na sklonku 18. století, začala být těžba úspěšná. Příbram, světově proslulá jako místo nejvýnosnější těžby stříbra v celé habsburské monarchii, stala se sídlem centrálních báňských institucí a v půli 19. století i báňské akademie. Byly vybudovány důležité střední školy, roku 1874 učitelský ústav, roku 1884 gymnázium - dlouho jediné ústavy svého druhu v širokém okolí.

        ... doviš se víc, když ... ~ pro každého něco ~ ... klikneš na obrázek ...

Roku 1897, sousední městečko "Březové Hory" konečně dosáhlo slavnostního povýšení na královské horní město.

                          Panečku to bylo ode mne nezvyklé množství písmenek... že?

            Tak teď zase neco málo obrázků, které se mi dostaly do rukou teprve nedávno.

      Aby byl při jejich prohlížení zážitek pro pamětníky dokonalý, jsou zde miniatury, které se dají zvětšit.

                       

             "Ryneček" - "padesátá léta"                       "letecký pohled" - rok 1947                   náměstí ve "Staré Příbrami" - rok 1951

                                  

      letecký pohled  "Svatá hora" - rok 1940            "Ryneček" - pamatujete "raketu"?                   kdo ano, tady je její detail

                                                  ... ale pokračujme v historii ...

Polovina dvacátého století znamenala v dějinách Příbramě nový zvrat. Počínající "uranový věk" zahájil novou epochu zdejšího dolování - rychlý rozvoj těžby uranu a tím i opětovný růst města.

       

                                    ... pamatujete ještě tyhle autobusy ...

         

                                               ... a několik dalších snímečků ...

                          

Listopad 1989 zastihl Příbram opět na prahu nové epochy. Velké báňské podniky, starobylé doly na stříbro a olovo i novodobé doly na uranovou rudu, zanikly.

Čtyřicetitisícová Příbram přestala být hornickým městem. Zůstává však městem poutním a památníkem bohatých hornických tradic.

 

      tak v tomhle jesdili  horníci       náměstí T. G. Masaryka            památník "VOJNA"

   

 

.... tak takovouhle tady máme "Solnou jeskyni" ...

... no jóóóóóó vlastně .... vy ještě nevíte, kde jsem bydlel ....

... s mým miláčkem "ALUSKOU" ...

... v některých z těch okýnek na obrázku ...

 

 

( tak  na ty okna je fakt blbě vidět - klikni si na obrázek a uvidíš na ně líp )

... taky tady máme "lyžařský svah" ...

 

... zimní stadion ........................................... nebo .......................... venkovní plavecký bazén ...

   

... no a tak jsem "v kostce" představil město, kde žiju...

 

 ... všimli jste si na kopci za kostelem "Svaté hory" ? ...

Chcete se podívat i tam?

(  "klepni" na obrázek ... "andělíčka "  )

Ikonka dole tě vrátí zpět

(ikona dole - je pro návrat na úvodní stránku)