(tato stránka je bez doprovodné meledie ... protože by rušila zvuk videí)

Jak již slovo AEROBIK samo napovídá, jedná se o cvičení v aerobní zóně, tedy pod anaerobním prahem.

Je to tedy cvičení s mírnou a střední intenzitou, kdy je zajištěn dostatečný přísun kyslíku pracujícím svalům Jedná se o vytrvalostní cvičení, které za výše uvedených předpokladů vede de zvýšenému odbourávání tuků jako zdrojů energie.

 

  Aerobik je vhodnou pohybovou aktivitou pro zdravé jedince všech generací.

Pravidelně provozovaná vytrvalostní zátěž vede k adaptaci srdečně-cévního a dýchacího systému, zlepšení metabolismu, funkce pohybového aparátu a nervového systému, ale také k pozitivním psychickým změnám.

      Aerobik, jak je vidět v ukázce, je cvičení při hudbě. Je to cvičení, které je vhodnou pohybovou aktivitou pro celou populaci. Tento druh aerobiku, o kterém tady píšu, nemá nic společného se sportovním aerobikem, který je vrcholovým sportem a jehož prvky jsou zcela nevhodné pro většinu lidí. Jestliže intenzitu cvičení jak se říká „přepálíte“, dostáváte se nad anaerobní práh a pracující svaly nemají dostatek kyslíku.

V posledním desetiletí "Aerobik" prochází mohutnými změnami.   

       Změnami  jak obsahovými, tak  metodickými. Navíc vznikají zcela nové styly aerobiku, používá se stále rafinovanějších pomůcek a doplňků, které stále více zdokonalují aerobik sám o sobě.  Ale já nejsem odborník, nebudu se tedy tomuto tématu věnovat podrobněji.

 

 ... odkaz na domovskou stránku Marcelky ...

poweryoga.tým

 

 (pro návrat klikni na obrázek dole)

(přes ikonu dole - se vrátíš na úvodní stránku)