.

V definici WHO [Světová zdravotnická rganizace]
se pod pojmem zdraví, rozumí stav fyzické, psychické a sociální pohody.
.
.... ne každý člověk je zdravý ....
.... stejně jako existuje spousta chorob, existuje spousta způsobů a druhů léčby ....
.
Jedním za způsobů, jak lze nemocným pomáhat je i
.
C A N I S T E R A P I E
.
Canisterapii
lze definovat několika pojmy - jako například:
.
Animal Assisted Activities [AAA – činnosti za účasti zvířat]
.
 Animal Assisted Therapy [AAT – terapie pomocí zvířat]
.
Také ji lze definovat jako způsob terapie, využívající pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních.
.
... nebojte se ... nebudu se nijak rozepisovat  ... vždyť kdo chce, najde informací všude dost ...
.
Na této stránce chci jen ukázat několik málo obrázků, z akcí,
kterých se účastnila Monika se svými pejsky.
.
 
.... tady už je s Ebinkou - po absolvování výcviku a získání patřičných osvědčení ...
.
 
.
... a hned taky "zaučovat" vybrané štěnátko .... koukám synka to asi moc nebaví  ....
.
.
... Monika říká, že je třeba krásná práce s dětmi ...
.
.
... pro jejich bezprostřednost a touze po poznání ...
.
.
... je štěstí, jsou-li děti zdravé ....
.
 
. 
.
.... a je také dobře, že jsou i lidičky, kteří se o takovýchto akcích zmíní ...
... byť třeba jen do regionálního tisku ...
.
     
.
...klikni pro    zvětšení ...
...dozvíš se, o čem vlastně tato akce byla ...
.
.
.
... ale jsou děti nejen zdravé .... ale také nějakým způsobem postižené ...
... a právě tyto děti si zaslouží zvláštní péči - a na ně je třeba zaměřit pozornost ...
.
  
.
.
 
.
.
   
.
.
.
... další z akcí, kterých se Monika se svými pejsky účastní ...
jsou
... návštěvy domovů dochodců ...
.
.
 
.
  
.
.
... nebo i návštěvy dlouhodobě nemocných ...
.
.
..

... stačí jeden klik na obrázek Moniky ...

 

... a vrátíš se na stránku "Rodinných obrázků" ...

.

... a kliknutím na obrázek dole se dostaneš na Moniky oficiální stránky ...

.

 ... návrat na začátek hlavního menu ...

 

  Plugin není nainstalován.