.

Povídka z knihy "PRKOTINA"

 

 Bublinka

 

  

     Vznáší se, houpe se, dělá kotrmelce, výkruty a piruety. Není artist­kou ani baletkou. Nemá ruce ani nohy. Ba ani trup nemá. Maličká bublin­ka bloudí a pluje prostorem, průzračnou teku­tinou. Lehoučká, ne však bez váhy, unášená nepatrným vodním proudem, naráží do stěny láhve. Žádná bolest, žádná boule. Bublinka nemá hlavu, do které by se uhodila. Chvilku se po­zastaví, ale pak klidně a pomalu stoupá vzhůru, k hladině.

 

     Jiná, právě narozená, mačká se k vypouklému dnu láhve. Jak se rodí bublinky? Jde o pro­stý děj, ne však lehce pochopitelný. Bublinka se zrodí z plynu rozpuštěného ve vodě.

 

    Maličký měchýřek oxidu uhličitého vytěsněný, vypuzený z vody, „tulí” se k chladnému sklu. Ač bez očí, vystrašeně sleduje svět kolem sebe přes zelenou stěnu láhve. Ptá se, ač bez úst, mnohem starších bublinek: Kdo jsem? Co mám dělat? Co se se mnou stane? Můj cíl? Takto Bublinka přemítá, nikam se nežene, ale život utíká, uhání kolem ní. Bublinkový svět.

 

     V tom Bublinka vykřikne s hrůzou, němě, neboť nemá jazyk: Ach, co se to děje?! Uslyšela totiž zlověstné zasyčení shora láhve. V tom okamžiku se zrodily stovky bublinek, bleskově vy­letěly vzhůru a rozplynuly se v oceánu vzduchu.

 

     Bublinka se veškerou svojí silou tlačí k láhvi. Mocný proud ve středu ale strhává vše. Mít ruce, zoufale by je vztáhla k jakékoliv zá­chraně. Se zděšením sleduje zběsilý, šílený let kupře­du. A ta úzká branka se blíží. Nezadržitelně! Bublinka se protáhne hrdlem a spolu s tekutinou dopadne na rozbouřenou hladinu. Přes Bublinku se převalí vlna. Již uniká vzhůru, když narazí do jiné bublinky. Nechytí se za ruce! Bublinka naletí na průsvitné sklo sklenky, kde zůstane stát.

 

     Udýchaná, celá pulzující, snaží se pochopit, co se stalo. S úděsem a bolestí se rozhlíží ko­lem sebe. Vysílená, vyčerpaná, sleduje své sou­kmenovkyně. Jak po bitvě, tisíce mrtvých a tisíce raněných. Nářek bub­linek naplňuje prostor, rozechvívá chladnou tekutinu a nad hladinou se rozvaluje tiché šumění. Není zde lazaretů, sanitek, ošetřovatelů ani chirurgických sálů.

 

    Jak prosté. Špatně vyleštěná sklenka, smítko prachu na její stěně zachránilo Bublince život.

 

 

 (pro návrat klikni na obrázek dole)

(přes obrázek dole půjdeš - Na Radkovu stránku se všemi knihami)

 

(přes ikonu dole - se vrátíš na úvodní stránku)

 

  Plugin není nainstalován.