.

Ukázkový text z knihy "ŽÍŽALKY"

 .

 ... popis jedné obyčejné cesty ...

 

 

.

 

        V noci, snad až nad ránem, pršelo. Na Město pro tentokrát bez škody spadly tuny vody. Miliony dešťových kapek  se vsákly do Trávy. Miliardy dešťových kapek stekly po Asfaltu a Betonu města do Kanalizace.

        Na obloze však stále visí těžké, šedošedé mraky. Otázka dalšího deště se vznáší mezi Nebem   a Zemí a on ...

        Před takovým zjištěním musel seběhnout pět pater jedenáctipodlažního Domu, neboť ... Před dvěma týdny menšímu výtahu vylomili a vybrakovali ovládací panel. Větší zdviži kdosi v kterémsi Patře ze zlomyslnosti zablokoval či z nedbalosti nedovřel dveře, takže ji nelze přivolat. A pak tedy ...

        Schodiště! ... Množina schodů ... Chodba ... Prach ... Bláto ... Cigaretový kouř ... Cigaretové nedopalky zaškvařené do linolea ... Různobarevné žvýkačky rozšlapané po dlaždicích ... Z ruky, anebo z huby, cokoliv !tak! snadno padá ... K zemi je přece !tak! blízko ... Obaly od potravin a nápojů ... Zbytky potravin a nápojů rozházené a rozlité po schodišti  a chodbě ... Slova, písmena a symboly vyškrábané do omítky ... Výrony vulgarity a obscénnosti stříkané barvami po zdech ... Denno denně dodávané kilogramy reklamních letáků na zboží obchodních řetězců se povalují zmuchlané v rozích a koutech domu ... Apatie ... Nezájem ... Nevšímavost ... NeRozum!!

        Vnímá Obraz ... „Kdy se budu brodit po kotníky v Bor-delu vytvářeném některými lidmi?” Společné prostory Domu. Konečně ruka spočine na klice vchodových dveří. Ven! Pryč z té Disharmonie! Jako se on ...

        Předzvěst Jara. S radostí nasává do břicha a do hrudníku, tedy do plic, vlahý, teplý, živý Vzduch. Civilizace, které považovaly tento Živel, tuto očima těžko spatřitelnou esenci za životadárný prvek, byly rozstříleny mušketami a dělovými koulemi.

        Zde ”obdarováni” geniální Mendělejevovou tabulkou prvků ... Vodík! Helium! Chlór! Měď! Železo! Olovo! Rtuť! Uran! Cesium! Stroncium! ... Čáry máry! Společnost vybudována!! V mnohém nejvyspělejší! Automobily předstihují nejrychlejší Zvířata! K mrakům se drápou domy; převyšují nejvyšší Rostliny! Nebe křižují letadla; létají rychleji a výš než kterýkoliv Pták! Komíny a výfuky chrlí spálené ... Ropa! Elektřina! Jádro! Po kyslíku se Civilizovaní rozhlížejí, až když se tou svou Civilizací tak trochu dusí. Nepřipouštějí si, že se už velice brzy udusí!

        Vyrábějí jako nikdy doposud! Všichni Ekonomové ukazují na ekonomické Ukazatele a kreslí barevné statistické Grafy. Což představuje Důkazy!? Potenciál Růstu prý stále existuje!! A tak ...

        Rozbíjejí! Ničí! Pohlcují! Jako Doposud Nikdy!! Mocní se zmocňují! Bohatí bohatnou! Chudí se množí! Mocní mocnějšími! Bohatí bohatšími! Chudí beznadějnějšími! Ti Mocní a Bohatí teď umně – jako že Vrcholem Vyspělosti – blýskají těm Chudým do jejich zkalených očí Genetickým Inženýrstvím a Atomem s jeho až zázračným Jádrem!

        „Musíme pěstovat odolnější, geneticky modifikovanou Kukuřici, Brambory a Hrášek ... Abychom snížili Náklady! Abychom zvýšili Výnosy! Abychom vám vyšli vstříc příznivou Cenou! Přece chcete ušetřit! Přece nechcete Hladovět!” říkají eM a Bé. Hned vedle Pole budují Eko-Bio-Elektrárnu!! Ekonomicky a ekologicky se vyplatí z Daru - z Obilí - jeho spálením vyrobit Elektřinu! Zelená Energie!?

        Nepřekonatelně ti Manipulátoři předkládají Iluze! Že prý pára osvobodí lidské ruce od Dřiny! Že prý spalovací motor zbaví lidské nohy Námahy! Že prý jaderná reakce (nukleární fúze už vykukuje z vědeckých publikací a laboratoří!) přivodí Lidstvu, těm Beznadějným, očekávaný Blahobyt! MaB ví, co hlásají.

        Ano, tisíce a miliony rukou a nohou byly vyvázány z tělesné námahy a dřiny! Díky, Vědo! Díky, Techniko! Za pohodlí !ale! vzrůstá Nejistota a Obava. Snad bude zažehnutá Jiskra udržena pod kontrolou ... Snad Život jako Živel přežije!!

        Automobily se kolem něho beztak valí jako ... Jako vždycky. Vlastně! Každým dnem těch Plechovek přibývá!! Přestože tento Fakt pojmenovávají Pokrokem, nepokrokuje. Kráčí. Rok od roku stoupající produkce automobilů automobilovými závody (Skutečně se jedná o závody Závodů!) zvyšuje Hrubý Domácí Produkt Státu. Vývoz stovek tisíc automobilů zmírňuje zápornou bilanci obchodního schodku Republiky. Někde produkují Mléko a Jablka, zde produkují Automobily a Plech. A každá další Vláda Přisluhovačů a Prospěšníků se ”modlí” za dalšího nadnárodního Investora, který na zelené louce, bývalém poli či vykáceném lese („Společnost se mění a mění se i její Priority!” říká Sociolog placený Globalizátory a Finanční Oligarchií) postaví další Fabriku, aby se z Republiky stal středoevropský hospodářský Tygr. Ostatně! Kdo drží v ruce Bič? Kdo dává tomu bezzubému Tygrovi nažrat? Žužlající Predátor! Dravec, který se zadáví. Davec!

        Pozoruje hlomozící, čmoudící, řvoucí, smradlavý Tok s vlastními vlnami a víry. Plechový ”živel”, který utlačuje vše, co není Jím, co nepatří k Němu! Jaký rozdíl od Řeky s plynoucí Vodou, v níž plavou Ryby.

        Ale teď už Jim naskočila Červená a jemu naopak Zelená. Ještě se pohledem přesvědčí, že vozidla, která měla zastavit, skutečně zastavila, a ta, co mají jet, mu dávají přednost, aby mohl přejít vozovku. Vyráží ...

 .

(pro návrat klikni na obrázek dole)

(přes obrázek dole půjdeš - Na Radkovu stránku se všemi knihami)

(přes ikonu dole - se vrátíš na úvodní stránku)

Plugin není nainstalován.