Tak co?

Nechcete si se mnou na některé z Vánočních zvyků zavzpomínat?

... nebudu zde dodržovat jejich časový sled, ale namátkou, jen jak si vzpomenu ...

 

 Pouštění lodiček ze skořápek ořechů.

 Komu se lodička nepotopí a dlouho svítí, čeká ho dlouhý a šťastný život.

 Pokud lodička zůstala při kraji nádoby, v příštím roce nečeká jejího

majitele-majitelku žádná změna a bude se po celý rok držet doma.

 Jestliže pluje ke středu nádoby, vydáte se do světa.

 Když pluje lodička bok po boku s jinou, značí to lásku a přátelství.

Čím dřív se lodičky dotknou, tím rychleji k sobě najdou jejich majitelé cestu.

 Jestliže se lodičky semknou do kruhu,

značí to vzájemné přátelství, úctu a toleranci.

 Může se stát, že se lodička hned potopí,

pak vaše snaha o zlepšení své životní situace bude marná.

  Lodička se nepotopí hned, ale až kousek od břehu - 

vlastní neuvážeností, shodou okolností či náhod,

se vaše snažení i přes dobrý začátek mine účinkem.

 Taky se stává že lodička nabere vodu,

přesto ale dorazí k protějšímu břehu,

pak své plány uskutečníte, ale s vypětím všech sil.

 Krájení jablka. 

 K loupání jablka se tradoval ještě jeden zvyk ....

Pokud chtěla dívka znát jméno chlapce, musela jablko oloupat do spirály,

tou pak třikrát zatočit nad hlavou a pustit ji.

Podle tvaru padající spirály se dalo usuzovat počáteční písmeno jména chlapce.

 Lití olova. 

  Hod střevícem. 

A došlo-li už k druhé, výše popsané variantě, mohla se dívka dozvědět víc...

 Třeba za jak dlouho bude ještě na svatbu čekat...

Musela však proto obětovat jeden svůj vlas. Vlas si sama vytrhla, na tento vlas přivázala prstýnek a vlas pak přidržela co nejblíže skleničky. Kolikrát o skleničku prstýnek cinkl, než se ustálil, tolik let musela ještě dívka čekat, než se mohla vdávat.

   Vánoční pohlednice.  

 Strojení vánočního stromečku.   

.

  Stomeček se v dávných dobách ozdobil

většinou červenými jablíčky, ořechy, perníčky a jiným cukrovím

a na špičku stromečku se upevnila betlémská hvězda.

 Zvykem se stalo i to,

že stromeček většinou strojily děti,

neboť hospodyně měly plné ruce práce.

 Na stromeček nezapomněly připevnit svíčky,

které se večer zapálily,

a tím dodaly Štědrému večeru většího kouzla.

.

 ... až později ... byly vynalezeny ...

 

   PŮST

 

... a mohl bych ve výčtu zvyků pokračovat ...

... pro připomenutí některých z nich to snad stačí ...

... ale snad nejdůležitější je ...

.... Ale stejně ...

... ať jsme maličcí či velcí ...

... děti či dospělí ...

Určirě mi dáte za pravdu!

Co by to bylo za VÁNOCE bez dárků?

 V české vánoční tradici

i v představách dětí naděluje malý Ježíšek

a to tak, že tajně.

 V průběhu Štědrého dne či večera obvykle přinese nejen dárky,

ale i ozdobený vánoční stromek.

 Zvoněním nám všem pak Ježíšek oznámí nadílku.

A tak všem vám, kteří čtete tyto řádky,

 

ze srdcepřeje

.

(pro návrat klikni na obrázek dole)

 

(ikona dole - je pro návrat na úvodní stránku)

Plugin není nainstalován.